Nederlands Close
 

IMMOBILIËN IN ALLE VRIJHEID

Is de klant koning in de immobiliënsector?
Christian de Bray heeft met zijn nieuwe visie op immobiliën
een kleine revolutie teweeggebracht in de sector.

Toen Christian de Bray zich in 1990 als onafhankelijk vastgoedmakelaar vestigde, stelde hij zich slechts één vraag: “Als ik mijn eigendom zou willen verkopen, hoe wil ik dan behandeld worden?”

Toen Christian de Bray zich in 1990 als onafhankelijk vastgoedmakelaar vestigde, stelde hij zich slechts één vraag: “Als ik mijn eigendom zou willen verkopen, hoe wil ik dan behandeld worden?”

Wanneer hij naar de diensten keek die in die tijd door vastgoedmakelaars geleverd werden, leken bepaalde punten hem maar nauwelijks aanvaardbaar vanuit het oogpunt van de klant. Dit inzicht heeft ervoor gezorgd dat hij de immobiliënmarkt op een zeer originele en volledig andere manier gaat benaderen.

Gerenoveerd huis in de buurt van het Montgomeryplein. Ideaal voor vrije beroepen.

1. Hij eist geen exclusiviteit. Een eenvoudige machtiging, die te allen tijde kan ingetrokken worden, is voldoende.
Hij vindt dat het vragen van een exclusiviteitsperiode van 3 maanden (en in bepaalde gevallen zelfs langer), de makelaar meer voordelen biedt dan de eigenaar/verkoper.
Waarom moet een immobiliënkantoor dat er zeker van is vele kandidaat-kopers te hebben, een exclusiviteitsperiode stipuleren?
En hoe kan een kantoor dat geen potentiële kopers vindt, deze exclusiviteit rechtvaardigen?
Bovendien lijkt het hem oneerlijk en buitensporig de eigenaar te verhinderen zelf zijn eigendom te verkopen.

2. Hij gaat vernieuwend te werk door een samenwerking met meer dan 120 collega's aan te gaan om een groter aantal potentiële kopers te bereiken.

Elk van deze 120 kantoren heeft zijn eigen methoden en invloedssfeer: sommige zijn goed bekend bij expats, andere hebben ambassades als klanten, sommige hebben websites met veel referenties in zoekmachines, en nog andere zorgen voor goede contacten met de pers…

Om dit systeem goed te laten functioneren deelt hij een iets hogere commissie (5% in plaats van de traditionele 3%) met het kantoor dat de koper vindt.
Hierbij dient opgemerkt dat de standaardcommissie in vele landen 6% bedraagt.
De collega's hebben er dus alle belang bij hun klanten zowel de portefeuille van Christian de Bray als hun eigen portefeuille voor te stellen.


Zavel: huis van 1740, volledig gerenoveerd door architect Serra Di Migni, op enkele meters van het Zavelplein.


Esnieux: landhuis met conciërgewoning, +/- 1000 m2 bovengronds, verwarmd zwembad, park

3. Zijn commissie moet pas bij ondertekening van de notariële akte en niet bij de verkoopsovereenkomst betaald worden omdat hij vindt dat zijn opdracht eindigt op het moment dat de klant zijn volledige verkoopsprijs krijgt.

4. Hij rekent nooit dossierkosten aan omdat voor hem enkel het eindresultaat telt!
Het resultaat van deze nieuwe aanpak op de immobiliënmarkt: als het onroerend goed gemakkelijk te verkopen is, heeft de klant de zekerheid de beste prijs te bekomen.
Is het onroerend goed daarentegen moeilijk te verkopen, dan worden de kansen om een koper te vinden gemaximaliseerd.

Dit voorbeeld geeft tevens aan dat men door anders naar de markt te kijken, namelijk door de ogen van de klant, heel vernieuwend uit de hoek kan komen in dit zo traditionele beroep.

Volledige beschrijvingen en nog veel meer vastgoed vindt u op www.christiandebray.be
Wilt u meer weten?
www. c h r i s t i a n d e b r a y . b e
c h r i s t i a n d e b r a y @ c h e l l o . b e
T é l . 0 2 7 3 4 0 9 7 2
Naar boven